NIEŻLA X-XITA

Mużika ta’ Joseph Vella

Kliem ta’ Tarcisio Zarb

xi xi xi, Nieżla x-xita.
xi xi xi, Nieżla tqattar.
xi xi xi, Nieżla dejjem.
xi xi xi, Nieżla sewwa.
Idħol ġewwa, xi xi xi