ĦUTA ĊKEJKNA

Mużika ta’ Joseph Vella

Kliema ta’ Brother Henry

Ħuta ċkejkna b’lewnha mdieheb,
Ġewwa l-vaska ddur iddur,
Tilwi tmil, tiżgiċċa tieqaf,
Lanqas taf fejn taqbad tmur.

Wara ġebla f’nofs il-vaska,
Tmur tistaħba terġa tfiġġ,
Gie li ddur fil-qiegħ tal-vaska,
Ġie li ssibha ħdejn il-wiċċ.