GĦASFUR TA’ QALBI

Mużika ta’ Joseph Vella

Kliem ta’ Anastasio Cuschieri

Għasfur ta’ qalbi,
Ersaq ftit lejja,
La tibżax minni,
Ejja ftit ħdejja.

Taf li Min ħalaq,
Lilek u lili,
Riedna bħal aħwa,
Ngħixu fidili?

Mela, bla biża’,
Għandi fis ejja,
La tibżax minni,
Ejja ftit ħdejja.