GĦANJA TAL-MILIED

Mużika ta’ Joseph Vella

Kliem ta’ Maria Frendo

Ej’ ninġabru inkantaw, tfal Maltin,
Għanja ħelwa lill-Bambin.

“Orqod, orqod, ġol-benniena,
Serraħ ftit għajnejk għajjiena,
Imbgħad qum biex ma xulxin,
Hekk nilgħabu ferħanin.”

Ej’ ninżġulu libsa tfuħ minn dal-ward,
Ħalli żgur ma jħossx il-bard.

“Orqod, orqod, ġol-benniena,
Serraħ ftit għajnejk għajjiena,
Imbgħad qum biex ma xulxin,
Hekk nilgħabu ferħanin.”