Għanjiet Maltin

Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu

Għanjiet it-Tfal – Mary Anne Zammit

Tfal Maltin Inkantaw – Joseph Vella

Innu Malti (jinkludi għanjiet oħra)