Milied

Agħfas fuq il-kulleġġ biex taċċessa videos tal-Milied:

Għanjiet tal-Milied b’żewġ vuċijiet

(segwi l-introduzzjoni qabel kull għanja)

F’LEJL TA’ XITWA

F’Lejl Ta’ Xitwa (1)
F’Lejl Ta’ Xitwa (2)*

FUQ TIBEN F’MAXTURA

Fuq Tiben F’Maxtura (1)
Fuq Tiben F’Maxtura (2)*

ĦALLEJT O ALLA S-SEMA

Ħallejt O Alla s-Sema (1)*
Ħallejt O Alla s-Sema (2)

ISMA’ L-GĦANJA TAL-MILIED

Isma’ L-Għanja Tal-Milied (1)*
Isma’ L-Għanja Tal-Milied (2)

NINĠABRU INSARA

Ninġabru Insara (1)*
Ninġabru Insara (2)

NINNI LA TIBKIX IŻJED

Ninni La Tibkix Iżjed (1)
Ninni La Tibkix Iżjed (2)*

NINNI-NINNI

Ninni-Ninni (1)*
Ninni-Ninni (2)

NOEL NOEL

Noel Noel (1)
Noel Noel (2)*

O ĠESU’ ĦELWA TARBIJA

O Ġesu’ Ħelwa Tarbija (1)*
O Ġesu’ Ħelwa Tarbija (2)

O LEJL TA’ SKIET

O Lejl Ta’ Skiet (1)*
O Lejl Ta’ Skiet (2)

QED JINFIREX MAL-WIDIEN

Qed Jinfirex Mal-Widien (1)
Qed Jinfirex Mal-Widien (2)*

Il-melodiji prinċipali tal-għanjiet huma immarkati bi stilla *